Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

sayanne
13:03
7840 fe5d 390
Reposted fromGIFer GIFer viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
sayanne
13:02
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
sayanne
11:22
5367 8c2b 390
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viagrzej grzej

May 12 2017

sayanne
10:38
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashitsuri shitsuri

May 11 2017

sayanne
14:55
— Muszę się pani do czegoś przyznać. Otóż wydaje mi się, że nadeszła pora, w której powinna pani pomyśleć o swojej przyszłości — oświadczył niczym niezrażony Kalodont.
— Myślę o niej dość często — rzekła Marta — i ze zmiennym powodzeniem.
— "Zły", L. Tyrmand
Reposted fromciarka ciarka vianiemaproblemu niemaproblemu

March 13 2017

sayanne
13:39
6620 ca22 390
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viahomczi homczi
sayanne
13:38
8429 cd8f 390
Reposted fromcarameltea carameltea vialaparisienne laparisienne
13:04
0541 b4dd

thenatsdorf:

Kids crash their dad’s BBC interview. [full video]

Reposted fromtron tron viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
13:04
sayanne
12:54
5513 0068 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
sayanne
12:37
Beznadziejność jest wtedy, gdy człowiek budzi się rano i nie wie, po co otworzył oczy.
— Alicja Róg
Reposted fromflesz flesz viaMerrry98 Merrry98
sayanne
12:32
6804 ccdf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
sayanne
12:32
6490 3eb5 390
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viahomczi homczi
sayanne
12:32
6780 6028 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
sayanne
12:31
9028 2e7c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

February 13 2017

sayanne
21:24
2754 b785 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamsbq msbq
sayanne
21:23
4563 94c6 390
Reposted fromnlght nlght viashitsuri shitsuri
sayanne
21:21
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa

July 06 2015

sayanne
11:35
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaZlaKobieta ZlaKobieta
sayanne
11:29
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl