Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

sayanne
13:39
6620 ca22 390
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viahomczi homczi
sayanne
13:38
8429 cd8f 390
Reposted fromcarameltea carameltea vialaparisienne laparisienne
13:04
0541 b4dd

thenatsdorf:

Kids crash their dad’s BBC interview. [full video]

Reposted fromtron tron viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
13:04
sayanne
12:54
5513 0068 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
sayanne
12:37
Beznadziejność jest wtedy, gdy człowiek budzi się rano i nie wie, po co otworzył oczy.
— Alicja Róg
Reposted fromflesz flesz viaMerrry98 Merrry98
sayanne
12:32
6804 ccdf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
sayanne
12:32
6490 3eb5 390
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viahomczi homczi
sayanne
12:32
6780 6028 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
sayanne
12:31
9028 2e7c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

February 13 2017

sayanne
21:24
2754 b785 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamsbq msbq
sayanne
21:23
4563 94c6 390
Reposted fromnlght nlght viashitsuri shitsuri
sayanne
21:21
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa

July 06 2015

sayanne
11:35
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaZlaKobieta ZlaKobieta
sayanne
11:29
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

July 02 2015

sayanne
20:04
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaSmerfMaruda SmerfMaruda

July 01 2015

18:00
9300 f064 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viayolo12 yolo12
sayanne
17:43
2244 9210 390
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viapisces pisces

June 21 2015

sayanne
17:03
6993 1d99 390
Reposted fromzciach zciach viakociolek kociolek
sayanne
17:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl