Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2018

sayanne
19:03

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaaynis aynis

January 19 2018

20:19
5868 87d9 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viamessinhead messinhead
sayanne
17:11
7843 a357 390
sayanne
10:57
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
sayanne
10:37
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastonerr stonerr
sayanne
10:36

January 18 2018

sayanne
19:07
Reposted fromananas-w-puszce ananas-w-puszce viaaynis aynis
sayanne
19:05
sayanne
18:53
sayanne
18:51
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaimbirimbir imbirimbir
sayanne
18:50
sayanne
18:50

Jeżeli już jestem aniołem, to mam na imię Lucyfer.

— Reycio
Reposted fromreycio reycio viapareidolie pareidolie
sayanne
18:49
weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść  weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść weź się w garść
— k****.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaimbirimbir imbirimbir
sayanne
18:49
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimbirimbir imbirimbir
sayanne
18:49
6062 9c55 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaobarzana obarzana
sayanne
18:49
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaimbirimbir imbirimbir
sayanne
18:45
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viakindofnightmare kindofnightmare
sayanne
18:44
6583 3571 390
Reposted fromnyaako nyaako viagnocco gnocco
sayanne
18:43
9697 9e94 390
Reposted fromHanoi Hanoi viajethra jethra

December 22 2017

sayanne
14:37
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione viakinimini kinimini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl